THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tên công ty CÔNG TY TRANH ĐÁ QUÝ CHÍ CƯỜNG
Địa chỉ 89 Ngõ 53 phố Ngọa Long, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
TEL / FAX 0362 295 418
Đại diện Giám đốc đại diện : Nguyễn Văn Thông
Vốn 15 triệu yên
Thành lập Tháng 3 năm 2020
Nội dung kinh doanh Số giấy phép thuê ngoài: chung 33-300120

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 89 Ngõ 53 phố Ngọa Long, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Email: tranhdaquychicuong247@gmail.com
Website: https://tranhdaquychicuong.com/

Giờ làm việc: 8:00-22:00 hàng ngày.

Biểu mẫu liên hệ tại đây:

Liên hệ tư vấn